Θέσεις Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο Παναγιώτης Χάσκος ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία στην Αυτοδιοίκηση και βίωσε εκ των έσω τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Μετά τον Καλλικράτη, ο οποίς φτιάχτηκε πρόχειρα και "στο πόδι" το πρόβλημα έγινε οξύτερο λόγω και της οικονομικής κρίσης.

Το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να λυθεί είναι αυτό της χρηματοδότησης. Οι πόροι προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι μειωμένοι κατά πολύ και δυστυχώς έρχονται καθυστερημένα. Έτσι, οι Δήμοι αναγκάζονται να καταρτούν προϋπολογισμούς "στο περίπου" κάτι που έχει προφανείς συνέπειες στον σχεδιασμό τους.

Άλλο πρόβλημα έχει να κάνει με το προσωπικό καθότι διαπιστώνεται άνιση κατανομή αριθμού και ειδικοτήτων υπαλλήλων στους Δήμους. Η ενδεδειγμένη λύση θα ήταν η ακριβής απογραφή αναγκών κι έπειτα η μετάταξη. Αντί αυτού, προτάθηκε η λύση της εφεδρείας, σε καθεστώς παράλογης προχειρότητας. Προτείνουμε τον εξορθολογισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα έπρεπε να προβλέπει ο Καλλικράτης, με τρόπο που να εγγυάται την αποδοτικότερη λειτουργία των Δήμων, την προστασία των εργαζομένων και την διαρκή κατάρτιση τους ώστε να αποκτήσουν όλοι τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται στη νέα εποχή.


Μοιραστείτε το άρθρο στα αγαπημένα σας site!
Πίσω