Θέσεις Παιδεία
Η επένδυση στην Παιδεία είναι η ασφαλέστερη επένδυση στο μέλλον και στη δύναμη της Ελλάδας. Η ποιοτική εκπαίδευση είναι ο θεμέλιος λίθος της αυριανής οικονομίας και κοινωνίας. Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να είναι σταθερό -να μην μεταβάλλεται σύμφωνα με τις επιθυμίες κάθε νέου υπουργού- να είναι προσιτό -πραγματικά δημόσιο και δωρεάν- και υψηλής ποιότητας με κοινωνικό προσανατολισμό. Με άλλα λόγια το σύστημα της εκπαίδευσης πρέπει να προάγει την κοινωνική συνοχή και την σφαιρική μόρφωση, να μην περιορίζεται αποκλειστικά στην βαθμοθηρία και να αποσυνδεθεί επιτέλους από την επαγγελματική αποκατάσταση.

Ειδικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κάθε μικρό παιδί δικαιούται να νιώθε το σχολείο σαν το σπίτι του. Οι μικρές κι ευαίσθητες ψυχές των παιδών χρειάζονται φροντίδα, αγάπη και υψηλά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς με μεγάλες ικανότητες. Το σύστημα απαιτεί προσαρμογή προς τα πάνω ώστε οι υποδομές να ξεπεράσουν τα σημερινά επίπεδα και να παρέχουν στις γενιές του αύριο τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που θα τους κάνουν καλύτερους πολίτες.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση απαιτεί γενναίες τομές και όχι άλλο "διάλογο από μηδενική βάση". Μια κυβέρνηση πρέπει να έχει θέσεις και να κάνει προτάσεις, πάνω στις οποίες θα γίνει ο διάλογος και πάντα στον βαθμό που επιτρέπουν οι Συνταγματικά κατοχυρωμένοι ρόλοι των παρατάξεων και των φορέων. Η κατάργηση του ασύλου γαι απράδειγμα ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία που επιτρέπει την εφαρμογή του Νόμου σε όσους εγκληματούν στους Πανεπιστημιακούς χώρους. Το άσυλο όμως, θεσπίστηκε για να προστατεύται η ελευθερία του (επιστημονικού) λόγου και όχι η ασυδοσία των εγκληματικών πράξεων. Παρά ταύτα, η κίμηση αυτή είναι σπασμωδική και δεν λύνει το βασικό πρόβλημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία.

Τα Πανεπιστήμια πρέπει να εξυγχρονιστούν και να ξεφύγουν από την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα. Η διοικητική τους αυτοτέλεια πρέπει να συνοδεύεται από την οικονομική διαφάνεια και την λογοδοσία τους στο κράτος, τον βασικό χρηματοδότη. Η εξυγίανση στα οικονομικά των Πανεπιστημίων θα επιτρέψει την ανάπτυξη τους μέσα από την χρηματοδότηση ποιοτικών προγραμμάτων έρευνας και προώθησης της γνώσης, κάτι που σήμερα λείπει ή γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Συνολικά, οι παραπάνω αλλαγές, ακόμη και η ελεγχόμενη λειτουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων, θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και θα προσελκύσουν φοιτητές και ακαδημαϊκούς από άλλες χώρες. Πιο σημαντικά όμως, θα είναι σε θέση να προσφέρουν εδώ το επίπεδο εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων της Αγγλίας ή της Αμερικής κι έτσι χιλιάδες νέοι θα μπορούν να παραμείνουν στην χώρα μας και δεν θα μεταναστεύουν για να σπουδάσουν δαπανώντας υπέρογκα ποσά.


Μοιραστείτε το άρθρο στα αγαπημένα σας site!
Πίσω