Θέσεις Οικονομία
Η πρόσκαιρη μεγέθυνση της οικονομίας στην Ελλάδα κατά την δεκαετία του 1990 έφερε ένα κλίμα αισιοδοξίας που αποδείχτηκε εφήμερο. Η παγκόσμια κρίση του 2008 ανέδειξε τις γνωστές χρόνιες αδυναμίες που οφείλονται στις διακυβερνήσεις του 1980 και στην οικονομία χωρίς βάθος. Δυστυχώς, το 2009 επικράτησε η επιλογή του λαϊκισμού και η φρούδα ελπίδα ότι "λεφτά υπάρχουν". Στην πορεία όμως τα έκτακτα και απρόβλεπτα μέτρα σε συνδυασμό με την βαρύτατη φορολογική πολιτική εξασθένησαν την μεσαία τάξη, δημιουργούν μεγάλες ανισότητες και τελικά οδηγούν την οικονομία σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης και την κοινωνία σε συγκρούσεις και μαρασμό.

Εν τούτοις, η ρήξη με το αποτυχημένο παρελθόν είναι μονόδρομος. Προτείνουμε την άμεση αλλαγή της φορολογικής πολιτικής. Πρέπει να είναι πιο δίκαιη κοινωνικά και απόλυτα εφαρμόσιμη πρακτικά χωρίς εξαιρέσεις. Αυτό σημαίνει ότι η φορολογία πρέπει να τροποποιηθεί σε επίπεδα που δεν εμποδίζουν από τη μια τις αγοραστικές συναλλαγές κι από την άλλη δεν επιτρέπουν την φοροδιαφυγή. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναδιαρθρώσουμε το συντομότερο το ελεγκτικό σύστημα και τις σχετικές υπηρεσίες ώστε να είμαστε άκρως αποτελεσματικοί. Ο αποτελεσματικός περιορισμός της φοροδιαφυγής θα εξασφαλίσει πόρους για όλες τις κοινωνικές υποδομές κι ακόμη για την γρήγορη αντιμετώπιση του χρέους.

Είναι πολύ σημαντικό να απενοχοποιήσουμε το κέρδος και να είμαστε δίκαιοι στην αντιμετώπιση των πολιτών. Η οικονομική ανάπτυξη θα έρθει μέσα από την περιστολή των δημοσίων δαπανών, τον εξορθολογισμό της δημόσιας διοίκησης και την εφαρμογή κανόνων, που θα επιβάλλουν στο ιδιωτικό συμφέρον να διέρχεται μέσα από το Δημόσιο. Έτσι, το όφελος του ιδιώτη θα ταυτίζεται με το κοινωνικό επιτυγχάνοντας την ανταπόδοση στην κοινωνία. Επίσης, επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός των οικονομικών υπηρεσιών ώστε ο πολίτης να εξυπηρετείται φιλικά, άμεσα, χωρίς να ταλαιπωρείται και να αισθάνεται το κράτος ως αντίπαλο και ταυτόχρονα μειώνοντας το κόστος των υπηρεσιών αυτών.

Παράλληλα, σε μια ελεύθερη οικονομία πρέπει να γίνονται επενδύσεις που θα αυξάνουν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, θα παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες εργασίας για τους πολίτες, θα αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες και νέες τεχνολογίες, θα μεταφέρουν μεγάλα κεφάλαι στην χώρα και τελικά θα αναβαθμίζουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Εθνικό καθήκον είναι για εμάς να προσελκύσουμε σοβαρές επενδύσεις στην Ελλάδα, σε τομείς όπως η βιομηχανία, η τεχνολογία και η ενέργεια ώστε αξιοποιώντας το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό να αποκτήσουμε μια οικονομία πολύ ανταγωνιστική.

Πιό συγκεκριμένα:
  1. Αποκατάσταση εισοδήματως των χαμηλόμισθων/χαμηλοσυνταξιούχων
  2. Απλούστευση φορολογικού συστήματος και πάταξη της φοροδιαφυγής
  3. Μείωση των φορολογικών συντελεστών για όλους
  4. Αναβάθμιση των ικανοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων και όχι απολύσεις
  5. Αλλαγές στην απονομή δικαιοσύνης
  6. Μείωση της γραφειοκρατίας
  7. Μείωση της φορολόγησης
  8. Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ
  9. Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας


Μοιραστείτε το άρθρο στα αγαπημένα σας site!
Πίσω