Θέσεις Ισότητα
Η χώρα μας οφείλει να κινηθεί πιο δραστήρια στην εξάλειψη των ανισοτήτων ανάμεσα στα δύο φύλα, ώστε κατ' επέκταση να ενισχύσει την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. Η πολιτική ισότητας δεν πρέπει να περιορίζεται σε νομικές επιταγές αλλά κυρίως να συντελέσει σε ουσιαστικές αλλαγές στους τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής. Έτσι, προτείνουμε την στήριξη της απασχόλησης των γυναικών και της επαγγελματικής τους αυτονομίας και παράλληλα την προώθησε προγραμμάτων που καταπολεμούν τις έμφυλες διακρίσεις.

Επιπρόσθετα, το κράτος οφείλει να κινηθεί αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας που αποτελεί την πιο αποτρόπαιη πράξη με συνέπειες που αγγίζουν την οκογένεια, την γειτονιά, την κοινωνία μας. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες που έπεσαν θύματα κακοποίησης βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα περιορισμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών, φορέων και ειδικών επαγγελματιών αλλά και με ένα μεροληπτικό ενίοτε σύνολο στερεοτύπων που δεν βοηθά. Αυτό πρέπει να αλλάξει άμεσα, γιατί το φαινόμενο είναι μεγαλύτερο από όσο νομίζουμε και πολλές γυναίκες εκεί έξω χρειάζοντα την υποστήριξη μας.

Επίσης, πρέπει να στηρίξουμε με κάθε μέσο την εργαζόμενη μητέρα ώστε να έχει περισσότερα κίνητρα να κάνει παιδιά. Δυστυχώς, στον ιδιωτικό τομέα η κύηση θεωρείται "απαγορευμένη" λέξη και πρακτικά αυτό συμβάλλει δραματικά στην υπογεννητικότητα της χώρας και στον μαρασμό του θεσμού της οικογένειας. Υποστηρίζουμε πιο δυναμικές πολιτικές ώστε να αρθεί η καταπίεση στις γυναίκες που πράγματι θέλουν να τεκνοποιήσουν.


Μοιραστείτε το άρθρο στα αγαπημένα σας site!
Πίσω