Θέσεις Ασφάλεια
Μπορεί να υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων εγκληματικότητας όμως το πρόβλημα μπορεί ακόμα να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Οι βασικοί άξονες της πολιτικής πρέπει να επικεντρώνονται στη ριζική αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου με προεξοχή την επιβολή του νόμου χωρίς εξαιρέσεις. Οι δομές, οι μηχανισμοί, οι μέθοδοι και η νοοτροπίας των Σωμάτων Ασφαλείας πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να επαγγελματοποιηθούν. Η στάση των κρατικών λειτουργών στην προστασία του πολίτη πρέπει να είναι άκρως επαγγελματική και σοβαρή και κάθε παρέγκλιση από αυτή την αρχή να επιφέρει διοικητικές ποινές που θα εφαρμόζονται. Οι πολίτες δίκαια ζητούν περισσότεροι αστυνόμευση στο δρόμο, εκεί όπου υπάρχει ο κίνδυνος και λιγότερη στα γραφεία. Ο αστυνομικός πρέπει να βρίσκεται στις γειτονιές και να προστατεύει την ζωή και την περιουσσία τους πολίτη ώστε εκείνος να εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας που αναβαθμίζει την κοινωνικής συνοχή, την δημιουργία και τελικά την ανάπτυξη.

Το μέγα πρόβλημα της χώρας μας είναι η ελαστική εφαρμογή του Νόμου που τον ευτελίζει στα μάτια των πολιτών. Η ελαστικότητα που επιδεικνύει το κράτος κατά περιπτώσεις καθιστούν το Νόμο "ελαστικό" με αποτέλεσμα οι συνέπεις του να μην εφαρμόζονται κι έτσι ο πολίτης να αισθάνεται ότι αδικείται από το κράτος, κάτι που έχει βαθιές κοινωνικές συνέπειες.

Με την συνδρομή της ευρωπαϊκής εμπειρίας, την καλύτερη επιμόρφωση κι εκπαίδευση των υπαλλήλων, την καλύτερη συνεργασία Αστυνομίας και Δικαιοσύνης και κυρίως με την ανάδειξη ενός πιο φιλικού προσώπου προς τον πολίτη, μπορεί η κοινωνία μας να εμπεδώσει ένα αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας που θα την προστατεύσει από αντιλήψεις φυλεικού διαχωρισμού και ακόμη θα οδηγήσει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων αλλά και των μελλοντικών προβλημάτων, που οφείλουμε να προβλέψουμε.


Μοιραστείτε το άρθρο στα αγαπημένα σας site!
Πίσω