Δράση Δήμος Καλάμου Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση
Θέμα: Σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα
την Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση ή Καποδίστριας ΙΙ.

 

κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια συζητάτε η Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση ή Καποδίστριας ΙΙ και η πρόθεση της Κυβέρνησης για αλλαγές σε όλους τους βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και ο Νέος Αυτοδιοικητικός Χάρτης της χώρας.

Με έγγραφά της η ΤΕΔΚΝΑ (με αριθμούς πρωτοκόλλου 1346/29-8-2008 και 1792/10-12-2009) σας έχει επανειλημμένος ζητήσει προτάσεις - απόψεις για το θέμα. Τέλος, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 18-12-2009, όταν αναφερθήκατε στο θέμα και διαβάσατε τις συγκεκριμένες επιστολές, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και οι πολίτες, σας προέτρεψαν να συγκαλέσετε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα την Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Επειδή η Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση ή Καποδίστριας ΙΙ είναι το σημαντικότερο θέμα που έχετε διαχειριστεί, θα επηρεάσει όλες τις μελλοντικές γενεές και επιβάλετε να συζητηθεί δημόσια και να λάβουμε μια κοινή απόφαση που θα εκφράζει την πλειοψηφία των Δημοτών μας, σας ζητάμε, σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) άρθρο 95 §2 να συγκαλέσετε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010, και ώρα 19:00, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση ή Καποδίστριας ΙΙ.

 

 Μοιραστείτε το άρθρο στα αγαπημένα σας site!
Πίσω