Δράση Δήμος Καλάμου Αποδοχή θέσης τακτικού μέλους Δημαρχιακής Επιτροπής

κ. Δήμαρχε,

Σε απάντηση του με αριθμό πρωτοκόλλου 4927/17-12-2009 εγγράφου σας, σας γνωστοποιώ ότι αποδέχομαι την αναπλήρωση της θέσης στη Δημαρχιακή Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποδέχομαι την θέση με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το καθήκον μου ως Δημοτικός Σύμβουλος. Σας ενημερώνω ότι θα μεριμνώ για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.Μοιραστείτε το άρθρο στα αγαπημένα σας site!
Πίσω