Δράση Δήμος Καλάμου Εισαγωγή Αιτήσεων ως θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

κ. Πρόεδρε,

Από την αρχή της θητείας της παρούσας Δημοτικής Αρχής, στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων προς συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήθως ως τελευταίο θέμα εισάγεται με τον τίτλο «Εξέταση Αιτήσεων» ή «Εξέταση Διάφορων Αιτήσεων».

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8.6.2006), άρθρο 95 παρ. 2, σχετικά με τον τρόπο σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ρύθμιση αυτή υπάρχει προκειμένου να εξυπηρετεί το δικαίωμα τόσο των Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν, όσο και των πολιτών για ενημέρωση και διαφάνεια στον τρόπο λήψεως των αποφάσεων. Κάτι τέτοιο όμως καθίσταται εξαιρετικά δυσχερές με τον τρόπο που εισάγονται στα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου μας οι αιτήσεις, καθώς είναι αδύνατη οποιαδήποτε προετοιμασία και ενημέρωση περί αυτών.

Για τους λόγους αυτούς και επειδή βάσει του άρθρου 95 παρ. 6 ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη ζητώ από το προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο να εισάγονται μεν οι αιτήσεις προς συζήτηση αλλά όχι με τον αόριστο τρόπο που γίνεται μέχρι σήμερα, προκειμένου να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι εγκαίρως για τα θέματα, τα οποία πρόκειται να συζητηθούν.

Σας ζητώ επίσης να λάβετε υπ’ όψιν και το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο εισάγονται οι αιτήσεις επισείει ποινή ακυρότητας των συγκεκριμένων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ακόμη και αναδρομικά. Προς αποφυγή λοιπόν μίας τέτοιας εξέλιξης, και περαιτέρω συνέχειας του θέματος ενώπιον ανώτερων οργάνων, ζητώ να σταματήσετε να εισάγετε με αυτόν τον τρόπο θέματα, ούτως ώστε από το επόμενο συμβούλιο να εισάγονται όπως ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ορίζει.

 

 Μοιραστείτε το άρθρο στα αγαπημένα σας site!
Πίσω