Δράση Δήμος Καλάμου Μηχανογράφηση Λογαριασμών Ύδρευσης

Κύριε Δήμαρχε,

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εδώ και περίπου πέντε μήνες με έχετε ορίσει Αντιδήμαρχο με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την Ύδρευση του Δήμου μας. Ένα ιδιαίτερα περίπλοκο τμήμα του Δήμου το οποίο αποτελεί και βασική πηγή εσόδων αλλά και εξόδων.

Αξίζει να σημειώσω σε αυτό το σημείο πως στο Δήμο μας υπάρχουν περίπου 7,160 παροχές από τις οποίες 6,600 περίπου έχουν ενδείξεις φτάνοντας το συνολικό ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου. Ενδεικτικά το 2008 το ποσό αυτό μοιράζεται Α’ Εξάμηνο 355,259€ και Β’ Εξάμηνο 593,184€ και αναλυτικότερα: από κατανάλωση 612,635€ (περίπου 930,000 κυβικά με χρεώσεις που ξεκινούν από 0,35€ το κυβικό για τα πρώτα 50 κυβικά και φτάνουν μέχρι το 1,41€ για 301 κυβικά και άνω), από πάγια τέλη 232,927€ (13,227 x 17,61€), από συντήρηση δικτύου 90,501€ (12,329 x 7,34€) και από επισκευές 12,380€ συνολικά 948,443€. Από την πλευρά των εξόδων για το έτος 2008 ο Δήμος μας χρεώθηκε 380,144€ (από κατανάλωση περίπου 3,150,000 κυβικών προς 0,12€ το κυβικό), καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους απασχολήθηκαν αποκλειστικά 2 τεχνικοί, 1 οδηγός, 2 καταμετρητές και 2 εποχιακοί (συνολικού κόστους 145,000€ περίπου), και βοήθησαν αρκετοί ακόμα, όπως γραμματεία, λογιστήριο κτλ για να διεκπεραιωθεί το έργο τους, και αξίζει να τονίσω στο σημείο αυτό πως υπάρχουν και διάφορα άλλα συναφή έξοδα όπως επισκευές, συντηρήσεις, ασφάλειες και καύσιμα οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης, υλικά και ανταλλακτικά ύδρευσης, παροχές τρίτων και διάφορα άλλα έξοδα (το κόστος των οποίων δεν μπορούμε ακριβώς να προσδιορίσουμε αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξεπερνάνε τις 200,000€).

Το πρώτο βασικό συμπέρασμα που βγαίνει από τα παραπάνω είναι ότι η Ύδρευση του Δήμου Καλάμου είναι ιδιαίτερα σημαντικό έσοδο (περίπου 950,000€ έσοδα – 525,000€ έξοδα = 425,000€ κέρδος και αν αφαιρέσουμε και τα διάφορα άλλα συναφή έξοδα συνεχίζουμε να έχουμε σημαντικό κέρδος) το οποίο και πρέπει να παραμείνει στη διαχείριση του Δήμου. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό συμπέρασμα που καταλήγουμε από τα παραπάνω είναι ότι ο Δήμος μας χάνει περίπου 2,220,000 κυβικά ή 266,000€ το χρόνο από τα 3,150,000 που συνολικά χρεώνεται, δηλαδή χάνουμε το 70% του νερού που μπαίνει στο Δήμο μας. Αυτό πιθανώς να οφείλετε σε διάφορους παράγοντες όπως ιδιόχρηση (πρέπει οπωσδήποτε και άμεσα να αρχίσουμε να μετράμε), λάθος χρεώσεις από τον πάροχο (τον σύνδεσμο της Μαυροσουβάλας), βλάβες και διαρροές του δικτύου, χαλασμένα υδρόμετρα και πιθανώς λάθος μετρήσεις αλλά αυτό το τόσο σοβαρό οικονομικό θέμα αλλά και περιβαλλοντολογικό θα μας απασχολήσει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συζητήσουμε τον Κανονισμό Ύδρευσης. Σχετικά με τον Κανονισμό Ύδρευσης, τον βασικό κορμό του οποίου έχω σχεδόν έτοιμο, στον αμέσως επόμενο μήνα, τον Ιούλιο, θα ζητήσω τις απόψεις φορέων του Δήμου μας, όπως της αντιπολίτευσης, των συλλόγων, των επαγγελματιών και άλλων, και αμέσως μετά θα καταθέσω προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο των Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Καλάμου ούτως ώστε να λυθούν ή έστω να περιοριστούν χρόνια προβλήματα και θέματα που μας απασχολούν όλους.

Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα αναλύσουμε και θα προτείνουμε λύσεις για τον τρόπο που λειτουργούμε σήμερα σχετικά με τους λογαριασμούς ύδρευσης. Σήμερα οι καταμετρητές διαβάζουν και καταγράφουν τις ενδείξεις τον υδρομέτρων, χρονικά κοντά στη λήξη των εξαμήνων, και αποστέλλουν τα στοιχεία στην εταιρία Enovation Technologies Α.Ε. η οποία με τη σειρά της επεξεργάζεται τα στοιχεία και μας επιστρέφει τους περίπου 7,150 λογαριασμούς των καταναλωτών μας και τις μηχανογραφημένες καταστάσεις δύο φορές το χρόνο και στη συνέχεια εμείς ταχυδρομούμε όλους τους λογαριασμούς. Όλους αυτούς τους μήνες έχουμε αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα και δυσκολίες στην παραπάνω διαδικασία. Πρώτα και βασικότερα την ταλαιπωρία τον καταμετρητών να καταγράφουν τις ενδείξεις με το χέρι, να τις ξαναγράφουν σε καταστάσεις και μετέπειτα να τις στέλνουν στον εξωτερικό συνεργάτη μας. Ενώ, θα μπορούσαν να τις καταγράφουν απ’ ευθείας σε ειδικούς μικρούς φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (σαν αυτούς που έχει το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ στην Αθήνα) και αυτομάτως με το κατάλληλο πρόγραμμα να καταγράφονται στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου μας. Αξίζει να σημειώσω πως μόνο για το Β’ Εξάμηνο του 2008 είχαμε περισσότερες από 60 αιτήσεις καταναλωτών μας για διάφορα λάθη στους λογαριασμούς τους, οι οποίες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες α. λάθος καταγραφή ενδείξεων, β. υπερβολικές χρεώσεις, γ. λάθος χρεώσεις βλαβών και δ. διάφορες άλλες αιτήσεις. Στη συνέχεια διαπίστωσα την εξίσου σημαντική ταλαιπωρία της Ταμιακής Υπηρεσίας να μεταφέρει τα υπόλοιπα των προηγουμένων χρήσεων στους λογαριασμούς, χωρίς να σταθώ στην πιθανότητα λαθών, και την χειρόγραφη έκδοση αποδείξεων είσπραξης καθώς επίσης και την μετέπειτα καταχώρησή τους στο σύστημα. Και όλα αυτά ενώ ήδη διαθέτουμε Ταμιακή Υπηρεσία και ενώ με ένα απλό πρόγραμμα όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να γίνονται αυτόματα.

Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Ύστερα από την προσπάθεια που έχει γίνει για την Ταμιακή Υπηρεσία και αφού μας δίνει την δυνατότητα η τεχνολογία να γλυτώνουμε κόπο και χρόνο από τους πολύτιμους συνεργάτες του Δήμου μας και αφού δεν είμαστε αναγκασμένοι όπως γινόταν μέχρι σήμερα να αναθέτουμε την έκδοση των λογαριασμών ύδρευσης σε ιδιωτικά εξειδικευμένα γραφεία που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή σε μηχανογραφικό εξοπλισμό και προγράμματα, προτείνω την αποδοχή της με αριθμό πρωτοκόλλου 1281 / 8-4-2009 προσφοράς της εταιρίας Unisystems Α.Ε., εταιρίας που έχει αναλάβει την μηχανογράφηση της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου μας, συνολικού κόστους 12,748.76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (για υπηρεσίες και προγράμματα 5,104.21€ και για εξοπλισμό 7,644.56€). Σχετικά με το κόστος της παραπάνω επένδυσης εκτός από τον πολύτιμο χρόνο των συνεργατών μας και όλα τα άλλα πλεονεκτήματα, θα γλυτώνουμε 5,712€ ετησίως, χρήματα τα οποία καταβάλουμε στην εταιρία Enovation Technologies Α.Ε., άρα σε δύο χρόνια θα έχουμε κάνει απόσβεση της επένδυσης, καθώς επίσης οι καταναλωτές μας δεν θα χρειάζεται να καταβάλουν 3,00€ για την ταχυδρομική επιταγή στα ΕΛ.ΤΑ. (ποσό που μπορεί να φτάνει και τα 40,000€ ετησίως) και θα τους δίνεται η δυνατότητα να πληρώνουν με ταχυπληρωμή χωρίς χρέωση. Συνεπώς, κ. Πρόεδρε, το παραπάνω θέμα πρέπει να εισαχθεί προς ψήφιση στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο όχι μόνο για τα οικονομικά οφέλη που θα έχει ο Δήμος μας, αλλά και για τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα και ωφέλει που δημιουργεί.

 

 Μοιραστείτε το άρθρο στα αγαπημένα σας site!
Πίσω