Δράση Δήμος Καλάμου Ωράριο Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

 Κύριε Δήμαρχε,

Κύριοι Μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής,

Η περιοχή μας, ο Κάλαμος και οι Άγιοι Απόστολοι, είναι μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή. Στην περιοχή μας υπάρχουν δεκάδες επιχειρηματίες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης και της διατροφής. Τα περισσότερα από αυτά τα καταστήματα χρησιμοποιούν μουσική (με dj ή με cd ή με ραδιόφωνο) για να ψυχαγωγούν τους πελάτες τους. Ύστερα από την συνάντηση που είχαμε μαζί τους την Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009, και στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 30 εκπρόσωποι καταστημάτων εστίασης, ένα από τα βασικότερα θέματα, το οποίο συζητήθηκε, σχεδόν από όλους, ήταν το ωράριο λειτουργίας των «Μουσικών Οργάνων». Σχεδόν ομόφωνα ειπώθηκε πως το σημερινό ωράριο δεν αντιπροσωπεύει την εποχή στην οποία ζούμε, την πραγματικότητα και γενικότερα τις ανάγκες των καταστημάτων.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06) Άρθρο 79 «Κανονιστικές Αποφάσεις» Παράγραφος 1. «Οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες:» Εδάφιο γ. «Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση». Και συνεχίζει στην Παράγραφο 2: «Οι αποφάσεις της ανωτέρου παραγράφου, λαμβάνονται από τα δημοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής περιόδου. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η δημαρχιακή επιτροπή. …η δημαρχιακή επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου με τους οποίους έρχεται σε διαβούλευση…».

Με βάση τα παραπάνω σημειώνεται ότι η Δημοτική Αρχή θα ρυθμίσει θέματα παράτασης ωραρίου και μόνο, ενώ σχετικά με άλλα θέματα ισχύουν αυστηρά οι υγειονομικές διατάξεις  ΑΙβ/8577 (ΦΕΚ Β 526/8.9.1983).

κ. Πρόεδρε και κ.κ. Μέλη της Δημαρχικής Επιτροπής, ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαι την παράταση του ωραρίου λειτουργίας «Μουσικών Οργάνων» για τα  καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που χρησιμοποιούν μουσική ως εξής:

α) Έως τη 01:00 για τις καθημερινές και

β) Έως τις 02:30 για τα Σαββατοκύριακα.

 
Μοιραστείτε το άρθρο στα αγαπημένα σας site!
Πίσω