Δράση Δήμος Καλάμου

Δήμος Καλάμου

Θέμα: Παραίτηση από τη θέση του

Υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλάμου

κ. Δήμαρχε,

Μετά την κατάθεση του Μνημονίου ενεργειών Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, ειδικά για την περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, και την χτεσινή μας συνάντηση ζητώ να αποδεχτείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας.

 

Θέμα: Επικύρωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Καλάμου

 κ. Πρόεδρε,

Μετά την απόρριψη από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, της ασκηθείσης ένστασης, το Δημοτικό Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί σε επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου μας, όπως η νομοθεσία ορίζει.

Έτσι, σύμφωνα με το Νόμο 3443/2006 και την ΚΥΑ 6896/04-02-2008, παρακαλώ όπως προβείτε στην εισαγωγή του ανωτέρω θέματος στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου:

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 02.04.2008 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ

Α. ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 105, παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο αφορά τη Λειτουργία της Δημαρχιακής Επιτροπής, ορίζεται ότι και για τη Δημαρχιακή Επιτροπή εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 99 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Η εν λόγω διάταξη ορίζει ότι: «1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο (εν προκειμένω στη δημαρχιακή επιτροπή), εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.


Θέμα: Κατάθεση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου,
Μνημονίου ενεργειών Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών, ειδικά για την περίπτωση Δασικής Πυρκαγιάς.

κ. Πρόεδρε,

Παρακαλώ, όπως μου αποστείλετε αναλυτικά και άμεσα το ακριβές περιεχόμενο του 15ου θέματος του επικείμενου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αναφέρεται στην πρόσκληση ως «Εξέταση διαφόρων αιτήσεων – ανακοινώσεων». Επίσης παρακαλώ, όπως με ενημερώσετε εγκαίρως για την ύπαρξη ή μη θεμάτων εκτός ημερησίας διατάξεως.

 

Περισσότερα...

Σελίδα 4 από 7

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 Επόμενο > Τέλος >>