Δράση Δήμος Καλάμου

Δήμος Καλάμου

Πριν από μια δεκαετία περίπου, σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε η πολύ σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον τίτλο «Πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας», με την οποία συγχωνεύτηκαν 457 Δήμοι και 5.318 Κοινότητες. Σήμερα, με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» στόχος της Κυβέρνησης είναι η περαιτέρω συγχώνευση 914 Δήμων και 120 Κοινοτήτων, με στόχο οι νέοι ισχυροί Δήμοι που θα προκύψουν από τις συνενώσεις να είναι λιγότεροι από 370. Η αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Κεντρικό Κράτος εξασφαλίζεται από την ικανότητα της να διαμορφώνει τοπικά συστήματα προτεραιοτήτων, να παράγει και να διανέμει ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες στο χώρο ευθύνης της. Πρέπει όμως να έχει τα μέσα (χρήματα και προσωπικό) για να μπορεί να παράγει και να διανέμει στους δικαιούχους αυτές τις υπηρεσίες. Το κράτος οφείλει από το Σύνταγμα να εγγυάται αυτές τις προϋποθέσεις. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι όμως ο εγγύτερος προς τον πολίτη θεσμός. Πρέπει να λογοδοτεί, να ακούει και να αφομοιώνει τα εριθίσματα που εκφράζει η πλειοψηφία των πολιτών.

Θέμα: Σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου με αποκλειστικό θέμα
την Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση ή Καποδίστριας ΙΙ.

 

κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,

Σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια συζητάτε η Νέα Διοικητική Μεταρρύθμιση ή Καποδίστριας ΙΙ και η πρόθεση της Κυβέρνησης για αλλαγές σε όλους τους βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και ο Νέος Αυτοδιοικητικός Χάρτης της χώρας.


κ. Δήμαρχε,

Σε απάντηση του με αριθμό πρωτοκόλλου 4927/17-12-2009 εγγράφου σας, σας γνωστοποιώ ότι αποδέχομαι την αναπλήρωση της θέσης στη Δημαρχιακή Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αποδέχομαι την θέση με μοναδικό γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και το καθήκον μου ως Δημοτικός Σύμβουλος. Σας ενημερώνω ότι θα μεριμνώ για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ"

 

 

 

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΝΕΑ ΕΚΦΡΑΣΗ"             

 

 

 

 

 

Περισσότερα...

Σελίδα 1 από 7

<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 Επόμενο > Τέλος >>